Vår gemensamma arbetsmiljö

För alla anställda och studerande på Nyköping Strand Utbildningscentrum ska arbetsmiljön kännetecknas av:

Meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter.

Delaktighet vid arbetets utformning och inflytande över den egna arbetssituationen.

Delaktighet vid utformningen av verksamhetsmålen samt insikt om den egna rollens betydelse för att nå målen.

Anpassning av arbetskraven efter den egna arbetsförmågan.

Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.

Stöd och stimulans från skolledning/mentor/lärare/övrig personal.

Samarbete och gott kamratskap.

Ett öppet arbetsklimat där allas åsikter respekteras.

En hög kvalitet i den fysiska arbetsmiljön.

För elever

Höstterminen 2023

Upprop: 22 augusti
Höstlov: vecka 44
Julavslutning: 21/12

Vårterminen 2024 börjar: 8/1
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 14
Lov: 9/5+10/5
Skolavslutning: 14/6 (åk 1+2 slutar 13/6)

Studiedagar
2/10-2023
1/12-2023
12/4-2024
7/6-2024

Välkomsthäfte 2023

Sjukanmälan

Myndiga elever kan själva göra sjukanmälan ni via schoolsoft annars gör vårdnadshavare det.

Blankett ledighetsansökan

Blankett klagomål på verksamheten