Vår gemensamma arbetsmiljö

För alla anställda och studerande på Nyköping Strand Utbildningscentrum ska arbetsmiljön kännetecknas av:
Meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter.
Delaktighet vid arbetets utformning och inflytande över den egna arbetssituationen.
Delaktighet vid utformningen av verksamhetsmålen samt insikt om den egna rollens betydelse för att nå målen.
Anpassning av arbetskraven efter den egna arbetsförmågan.
Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.
Stöd och stimulans från skolledning/mentor/lärare/övrig personal.
Samarbete och gott kamratskap.
Ett öppet arbetsklimat där allas åsikter respekteras.
En hög kvalitet i den fysiska arbetsmiljön.

För elever

Hösttermin 2024

Terminsstart

Åk 1: Måndag 19/8, 9.30-13.00

Åk 2: Tisdag 20/8, se schema i Schoolsoft

Åk 3: Tisdag 20/8, se schema i Schoolsoft

Höstlov: v 44

Julavslutning: 20/12

 

Studiedagar

18/9 – 2024

29/11 – 2024

10/4  – 2025

Vårterminen 2025

Terminsstart 8/1

Sportlov: v 8

Påsklov: v 16

Lovdagar: 2/5, 30/5

 

Sommaravslutning:

Åk 1 och 2: 12/6

Studenten: 13/6

 

Sjukanmälan

Myndiga elever kan själva göra sjukanmälan ni via schoolsoft annars gör vårdnadshavare det.

Blankett ledighetsansökan

Blankett klagomål på verksamheten

 

Betygskopia

För utdrag av betyg efter avslutad gymnasieexamen kontakta Nyköpings kommun som har en gratis e-tjänst där du ansöker om att få en kopia på ditt betyg.

Antingen en papperskopia som du hämtar på stadshuset eller en digital kopia som du hämtar med BankID.

Logga in på denna sida och följ instruktionerna.

https://nykoping.se/arkiv/etjanster/betygskopiaexamensbevis—forfragan

Har du frågor om e-tjänsten kontakta Stadsarkivet via 0155-24 81 40 eller e-post stadsarkivet@nykoping.se