Internationellt

Praktik i Europa

Skolan arbetar med ett internationellt perspektiv. Det globala tänkandet är ett prioriterat område som ger personlig utveckling, öppenhet och förståelse för olika kulturer. Språkutbildningen på skolan är en viktig del i att ge eleven möjlighet till internationella kontakter.

Den huvudsakliga målsättningen med internationalisering är att öka elevernas interkulturella, professionella och språkliga kompetens genom APU, kulturella utbyten och besök av gäster från partnerskolor ute i Europa. En annan viktig målsättning är också att eleverna, genom internationaliseringen, skall utvecklas på ett personligt plan – få bättre självförtroende, få ökad social kompetens samt att växa som människa.