Introduktionsprogram

Introduktionsprogram på Nyköping Strand Utbildningscentrum.

Om du saknar behörighet till ett nationellt program finns det möjlighet att söka till något av våra introduktionsprogram. Nedan kan du läsa om vilka möjligheter som finns och vilka förutsättningarna är för att kunna söka.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Om du önskar söka till ett yrkesförberedande program på gymnasiet, men inte uppfyller behörighetskraven, kan du istället ansöka om en IMYRK-plats. På IMYRK går du om du vill bli behörig till det nationella yrkesprogrammet eller vill förbereda dig för arbetsmarknaden.

Vi tar emot IMYRK ansökningar på följande program:

  • Hotell- och turismprogrammet (IMYRKHT)
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (IMYRKRL)

Förutsättningar

  • Du bör inte sakna betyg i allt för många ämnen för att kunna hänga med i studierna.
  • Du ska bedömas ha goda förutsättningar att följa programmet i övrigt.
  • Du ska ha en vilja och ambition att kunna bli anställningsbar efter avslutad utbildning..
  • Antagning till IMYRK görs i mån av plats och efter bedömning av elevens förutsättningar att kunna klara utbildningen. Du och din/dina vårdnadshavare kommer att kallas till intervju. Rektor fattar beslut om antagning efter individuella samtal med varje intresserad elev.

Så här gör vi.

IMYRK hos oss innebär att du läser de ordinarie kurserna på det nationella programmet. Du går i en klass med elever som går det nationella programmet men du får stöd i de ämnen som du har svårt med. Vi gör tillsammans med dig och dina vårdnadshavare en individuell studieplan efter dina förmågor. Utifrån dina förmågor och våra stödinsatser så jobbar vi för att du ska nå så långt som möjligt. Här jobbar du tillsammans med lärare, mentor, specialpedagog och resurslärare för att få så bra hjälp som möjligt. På IMYRK kan du gå 1,2 eller 3 år.

Vårt mål är att du ska vara anställningsbar efter utbildningen hos oss. Har du som mål att även klara av behörighet för vidare studier så stöttar vi dig i det.

 

MER INFORMATION OM PROGRAMMET