Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping. Telefon 0155-28 44 24

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet är en utbildning för dig som vill ha Sverige eller hela världen som din framtida arbetsplats. Service, bemötande och kommunikation är grundläggande i utbildningen. Turismnäringen är en av världens snabbast växande näringar. Utbildningen är ett yrkesprogram men vi ger dig också högskolebehörighet för fortsatta studier.

Broschyrer