Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping. Telefon 0155-28 44 24

Jobba med service och värdskap

hotell1fram360del2

Ett program som ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens och turistnäringen.

Utbildningen ska utveckla:

Elevernas kunskaper om service och bemötande

Elevernas kunskaper i kommunikation, marknads­föring, försäljning och entreprenörskap

Kunskaper om människors behov och kulturer i olika situationer

Goda språkkunskaper och kunskaper om resmål och resvägar

Elevernas förmåga att arbeta med planering, organisation och ekonomi

Kunskaper om branschen, både nationellt och internationellt

Inriktningar

Inriktningen hotell och konferens ska ge kunskaper för arbete:

Inom ett hotells olika avdelningar

Inom konferensverksamhet

Med service och bemötande

Med att organisera, planera och genomföra möten och event

Inriktningen turism och resor ska ge kunskaper för arbete:

Med turistinformation

Med organisation och planering av resor, resmål och resvägar

Med aktiviteter och upplevelser av olika slag, till exempel natur- och kulturturism

Med att leda aktiviteter och resor