Unikt samarbete när hotell- och restaurangskola får ägare från branschen

Unikt samarbete när hotell- och restaurangskola får ägare från branschen

Nyköpings Strand Utbildning, som är en av Sveriges mest välrenommerade hotell- och restaurangutbildningar, köps nu av krögarfamiljen bakom Svenska Kulturpärlor med siktet på att ytterligare utveckla skolan.

Det är Fredrik Åström och Johanna Battaroff som driver Svenska Kulturpärlor, med flera hotellanläggningar och restauranger i Sörmland, som genom sitt bolag Framtidspärlan har tecknat en avsikts- förklaring att förvärva Nyköping Strand Utbildningscentrum (NSU) av skolans rektor Hannu Husa.
Nyköpings Strand driver en av Sveriges mest välrenommerade hotell- och restaurangutbildningar på gymnasienivå och startade som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan har fostrat flera av landets idag ledande unga kockar och elever från skolan återfinns på ledande platser inom hela besöksnäringen.
– Vi har länge haft ett långt samarbete där flera av våra duktiga medarbetare en gång i tiden la grunden för sin kunskap på NSU, säger Fredrik Åström, VD på Svenska Kulturpärlor.
Svenska Kulturpärlor, med sin samlade kunskap inom hotell- och restaurang, har som mål att utveckla skolan ytterligare. Detta i en tid då utmaningarna att hitta rätt personal för branschen är skriande.
– Vi ser behovet i vår egen verksamhet och när vi talar med kollegor i branschen. Ett nära samar- bete mellan oss som jobbar ute i verkligheten och utbildningarna tror jag på sikt kan öka branschens anseende. Då kan vi lättare visa på karriärmöjligheterna, kreativiteten i yrket och vilken spännande bransch vi företräder, säger Fredrik Åström.
Hannu Husa kommer fortsätta som rektor och leda skolan vilket ger den kontinuitet i verksamheten som behövs samtidigt som hotell- och restaurangskolan får in ett företagarperspektiv direkt från branschen i ledningen.
– Som skola har vi alltid strävat efter att jobba så nära branschen som möjligt. Nu får vi möjlighet att ta det steget fullt ut och får in personer i ledningen som aktivt kan bidra med det perspektivet, säger Hannu Husa, rektor på NSU.
– Vi ser gemensamt fram emot att bli en viktig pusselbit för att fortsätta att utveckla arbetet med den regionala måltiden och mathantverket, avslutar Fredrik Åström.
Affären beräknas vara klar kring årsskiftet och under början av nästa år kommer en affärsutvecklingsfas påbörjas med målet att skapa den i särklass främsta utbildningen i sitt slag i Sverige.
Nyköping 2016-10-26
KONTAKT Fredrik Åström, fredrik.astrom@kulturparlor.se, 070-661 06 17 Hannu Husa, hannu.husa@nsutbildning.se, 070-21 33 100

 

Pressrealese i pdf-format