Student 2021

Student 2021

Student 2021  

Folkhälsomyndigheten tillåter ett småskaligt studentfirande i år utifrån rådande läge. Skolan ska ansvara för att det blir ett tillfredställande och säkert studentfirande enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

 

Vi har i år 18 HT elever och 22 RL- elever och 3st GYS-elever.

 

RL- och HT genomför en gemensam avslutning 

9.15 Fotografering RL 

9.30 Fotografering HT 

9.45 – 11.00 Mingel utomhus, entrén och porträttfotografering 

11.00  Lunch 

11.45  Ceremoni 

13.30  Utspring, HT och RL i separata entréer. 

 

Varje elev har möjlighet att möta 2 anhöriga vid utspringet. Avspärrningar för respektive program kommer att finnas. Anvisningar vilket område eleverna springer ut på finns vid respektive område. Vi har personal på plats som släpper in anhöriga till anvisade numrerade platser. 

Efter utspringet tar skolans studentfirande slut.

Dagen kommer att dokumenteras till studenter och anhöriga som inte kan delta på plats. Information om detta kommer senare.