Skolstart hösten 2023

Skolstart hösten 2023

Åk 1
Upprop kl 09 i restaurangbyggnaden

Åk 2 och åk 3
Upprop kl 12 enligt schema i schoolsoft

AGS
Kl 09 enligt schema i schoolsoft