En teaterföreställning av ES-elever 31 maj

En teaterföreställning av ES-elever 31 maj

En rolig och rasande uppgörelse med våra fördomar gentemot andra och varandra.
Framförs av ÅK3 – eleverna på Estetiska programmet Teater.