Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping. Telefon 0155-28 44 24

Yrkesprogram

Inom programmet läser alla gymnasiegemensamma ämnen såsom:
Engelska, Svenska, Historia, Idrott och Hälsa, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap och Samhällskun­skap

Utöver detta läser man programgemensamma äm­nen såsom tex:
Engelska 6, Entreprenörskap, Logi, Konferens och evenemang, Service och bemötande, Marknads­föring för turism, Hållbar turism, Aktiviteter och upplevelser

Inriktningar år 2

Hotell och konferens 400 p
Turism och resor 400 p

Programfördjupningar år 3

Programfördjupningar ger dig möjligheter att ut­veckla dig inom ditt område. Det mesta läggs ut under din APL.

Eleven gör 15 veckor Arbetsplats förlagt lärande (APL) under år 2 och 3. Detta sker både inom Sverige och internationellt.

Yrkesprogrammet Hotell och Turism ger behörighet för att läsa vidare på högskola och universitet.