Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping. Telefon 0155-28 44 24

Tävlingar-utmana och utmanas

Med utmaning kommer utveckling.
På vår skola uppmuntrar vi gärna våra elever till att delta i tävlingar inom alla våra olika utbildningsgrenar.  Vi tror att utmaning är en bra väg till det livslånga lärandet.

Vår verksamhet som bygger på ”elever som lyckas” sätter stort värde på tävling som ett lärande moment under utbildningen och vägen till tävlingen är minst lika viktig som resultatet.

Tävling är inte bara ett stort och viktigt lärtillfälle i sina yrkeskunskaper utan även en bra utmaning för elevens personliga utveckling.

Tävlingar som vi brukar delta i:

Gymnasie SM

Unga Eko kockar