Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping. Telefon 0155-28 44 24

Om programmet

omprogrametstartrl

Ett program som ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, till exempel i restaurang, bageri och med färskvaror.

Måltiden är central i utbildningen. Alla delar samverkar för att skapa måltidsupplevelser.

Utbildningen ska utveckla elevernas

Kunskaper inom restaurang- och livsme­delsbranschen, med gäst och kundfokus, med såväl traditionella som moderna metoder.

Kunskaper om och färdigheter i livsmedelsproduktion, matlagning och servering.

Kunskaper om måltiden som helhet.

Förmåga att samverka med andra, att arbeta i grupp.

Förmåga att arbeta med planering, organisation och ekonomi.

Kunskaper om livsmedel och måltider i andra kulturer.

Kunskaper om arbete i andra länder.

Utbildningen ska även ge kunskaper i

Kommunikation, arbetsmiljö, försäljning, hygien, näringslära, specialkoster, alkoholservering, entreprenörskap och företagande.

Att bemöta kunder, service.

Att ta initiativ, vara lyhörda och att kunna arbeta självständigt.

Inriktningar

Restaurang- och livsmedelsprogrammet har två inriktningar.

Inriktningen bageri och konditori ska ge kunskaper framför allt för arbete inom den hantverksmässiga delen av dessa näringar. Den ska ge de kunskaper som behövs för såväl små- som storskalig verksam­het. Inriktningen kan till exempel leda till yrken som bagare eller konditor.

Inriktningen kök och servering ska ge kunskaper inom matlagning i offentlig eller privat restaurangverksamhet, servering och bararbete samt arbete inom besöksnäringen. Inriktningen kan till exempel leda till yrken som kock, kallskänka, servitris eller servitör.

Båda inriktningar kan leda till fortsatta studier på högskola/yrkeshögskola