Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping. Telefon 0155-28 44 24

Arbetsplats förlagt lärande (APL)

Skolans drivkraft ”Elever som Lyckas”

Att få pröva sina vingar och utmana sig själv är en stor viktig del i utbildningen.

Eleven ska känna sig anställningsbar och redo för det kommande vuxenlivet och i det är
APLn en viktig del. Efter genomförd APL ska eleven känna att han/hon lyckats.

På NS-utbildning har eleverna stora möjligheter att utvecklas inom just sin janger inom yrkesvalet. Skolan har många samarbetspartners inom olika kategoriera av restauranger (storkök, fine dining). För elever som önskar APL utomlands erbjuds stora möjligheter till det då vi jobbar aktivt med att söka fler samarbetspartners även utanför Sverige. Just nu har vi breda samarbeten på Island, i England, Frankrike och Italien.