Estetiska programmet Teater

En inriktning där du lär dig skapa nya vägar inom scenkonsten, och där gränser mellan olika sceniska uttrycksformer bryts.

Vi vill att du ska få möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i framtidens scenkonst.

Har du en skådespelare eller regissör inom dig, eller skulle du vilja lära dig att skriva ett manuskript? Då är Estetisk Inriktning – Teater -performance något för dig.

Här får du lära dig att agera på en scen, regissera egna eller andras texter, och du får möjligheten att göra det på ditt sätt med professionell vägledning.

Man får börja tidigt, om man ska ha möjlighet att bli antagen till en av Sveriges högskolor inom scenkonst.

Vi tror på en bred utbildning där du har möjligheten att prova på olika gestaltningsformer, samtidigt som du får en förberedande plattform för vidareutbildning och högskola.

Broschyrer

folder_nsu_estet