Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping. Telefon 0155-28 44 24

Skolinfo

Vår gemensamma arbetsmiljö

För alla anställda och studerande på Nyköping Strand Utbildningscentrum ska arbetsmiljön kännetecknas av:

Meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter.

Delaktighet vid arbetets utformning och inflytande över den egna arbetssituationen.

Delaktighet vid utformningen av verksamhetsmålen samt insikt om den egna rollens betydelse för att nå målen.

Anpassning av arbetskraven efter den egna arbetsförmågan.

Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.

Stöd och stimulans från skolledning/mentor/lärare/övrig personal.

Samarbete och gott kamratskap.

Ett öppet arbetsklimat där allas åsikter respekteras.

En hög kvalitet i den fysiska arbetsmiljön.

Läsårstider och lovdagar 2019/20

Höstterminen 2019
Upprop: 20 augusti
Höstlov: 28/10-1/11 (vecka 44)
Julavslutning: 19/12

Vårterminen börjar: 8/1
Sportlov: 17/2-21/2 (vecka 8)
Påsklov: 6/4-13/4 (vecka 15)
Lov: 1/5
Lov: 21/5+22/5
Skolavslutning: 12/6 (åk 1+2 slutar 11/6)

Studiedagar
30/9-2019
7/1-2020
20/3-2020
5/6-2020