Skolinfo

Vår gemensamma arbetsmiljö

För alla anställda och studerande på Nyköpings Hotell- och Restaurangskola ska arbetsmiljönkännetecknas av:

Meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter.

Delaktighet vid arbetets utformning och inflytande över den egna arbetssituationen.

Delaktighet vid utformningen av verksamhetsmålen samt insikt om den egna rollens betydelse för att nå målen.

Anpassning av arbetskraven efter den egna arbetsförmågan.

Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.

Stöd och stimulans från skolledning/mentor/lärare/övrig personal.

Samarbete och gott kamratskap.

Ett öppet arbetsklimat där allas åsikter respekteras.

En hög kvalitet i den fysiska arbetsmiljön.

Läsårstider och lovdagar 2015/16

Höstterminen 2016

Onsdag 2016-08-17 – Onsdag 2016-12-21

  • Höstlov, vecka 44
  • Jullov 22 dec-09 jan

Vårterminen 2017

Tisdag 2017-01-10 – Fredag 2017-06-09

  • Sportlov, vecka 8
  • Påsklov, vecka 15
  • Kristihimmelsfärdsdag, 25 maj
  • Lovdag 26 maj
  • Nationaldagen 6 juni